Ponuda i prednosti bilbord medija

Klasični bilbordi su najčešća vrsta reklamnih nosača i najzastupljeniji su u vanjskom oglašavanju. Reklamna površina je 12m2. Nalaze se u gradovima, na prometnim cestama, magistralnim putevima, raskrsnicama, graničnim prelazima i zato su najpogodniji za kampanje velikih obima tj. nacionalne kampanje sa velikom pokrivenošću teritorije.

Billboard dimenzija 5.04m X 2.38m

Billboard dimenzija 4.00m X 3.00m

Pored toga su veoma pogodni za ciljane manje i regionalne kampanje zbog svoje raširenosti i pokrivenosti u svakom gradu i opštini omogućava precizno prilagođavanje specifičnim geografskim potrebama klijenata. U ponudi su osvjetljeni i neosvjetljeni bilbordi kako bi zadovoljili sve ciljne grupe oglašivača i klijenata. Mogućnost dodavanja inovativnih rješenja i extenzija mu daje posebnost.

POŠALJITE UPIT