CityLux pozicije

Reklamni panoi na stubu javne rasvjete namijenjeni su oglašavanju malih privrednika u obliku putokaza te velikim oglašivačima u obliku putokaza za njihove distribucijske centre ili kao lokalna image kampanja u sklopu nacionalnih kampanja, dakle lokalno pojačanje nacionalne distribucije. Kampanja na banderolama aktivna je 24 sata, dakle izložena 24 sata. Uz kvalitetu, ovaj medij je jednostavan i s niskim troškovima realizacije kampanje.

  • Pozicioniranost
  • Rentabilnost
  • Kvalitet

Sa nama ste u mogućnosti realizovati outdoor reklamne kampanje regionalnog, usko ciljanog ili lokalnog karaktera. Osim kvalitetno postavljene mreže reklamnih panoa osiguravamo i prateću uslugu najviše kvalitete i profesionalnosti.

POŠALJITE UPIT