Česta pitanja

Vanjsko oglašavanje je jedno od najstarijih oblika oglašavanja, a sada posebno dobija na značaju jer je današnji stil života dinamičan.

Prednosti su ogromne, a neke od njih su dostupnost 24/7, nemoguće ih je blokirati ili ignorisati.

Najkraći period je 14 dana (dvije sedmice).

Može se zakupiti samo jedna površina. Treba imati na umu da je vanjsko oglašavanje masovni medij i da najbolje rezultate donosi pri zakupu više ravnomjerno raspoređenih površina.

Reklamne kampanje počinje svake druge srijede u skladu našim kalendarom plakatiranja.

Plakate može da štampa sam klijent, a možemo i mi u skladu sa našim cjenovnikom.

Zadnji rok za dostavljanje grafičkih priprema je najkasnije pet radnih dana prije početka kampanje.

Zadnji rok za dostavljanje odštampanih materijalana je najkasnije tri radna dana prije početka kampanje.

U našoj mreži imamo razne tipove nosača od city light vitrina, frontlight bilborda, backlight bilborda, bigborda, megabordova, wallscape i scroll-ova.

Rok za odgovor na ponudu je tri radna dana od trenutka dostavljanja ponude nakon čega se briše rezervacija ponuđenih lokacija.

Upit treba da sadrži što više informacija kako bi media-planner napravio što kvalitetniju ponudu u skladu sa potrebama oglašivača.

Najosnovnije je: period kampanje, gradove ili regije, okvirno količine ili predviđeni budžet.

Ponuda sadrži sljedeće podatke: spisak lokacija sa opisanim karakteristima poput veličine, obilka, osvijetljenosti, cijena, fotografije ponuđenih lokacija, te evenutalni popust i na zahtjev obračunati troškovi štampanja plakata.

Nova Oprema ima svoje reklamne panoe u skoro svim gradovima države, te na magistralnim putevima, ulazima u gradove, aerodrome, itd..